Co oferujemy?

Dostarczamy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania z obszaru zarządzania energią o proekologicznym charakterze, które generują wymierne oszczędności dla ich użytkowników.

Wykorzystujemy w tym celu dynamiczne metody zarządzania energią dopasowujące jej zużycie do potrzeb użytkownika przy utrzymaniu wysokiego poziomu komfortu, z wykorzystaniem zaawansowanych koncepcji automatyki.

Z nami możesz obniżyć koszty energii nawet o 20%, a także zmniejszyć koszty nadzoru swojego obiektu.

System Inteligentnego Zarządzania Energią w Budynkach (IZE)

 1. Znaczące obniżenie kosztów energii w zarządzanym obiekcie, nawet powyżej 20%.

 2. Możliwość monitorowania i analizy zużycia energii w obiekcie w całym okresie elsploatacji obiektu, również w podziale na najemców.

 3. Możliwość powiązania i współpracy z systemami zewnętrznymi:

  • System IZE oparty jest na przemysłowych sterownikach automatyki, ale równiez może wykorzystywać zainstalowany system typu BMS

  • System IZE może być powiązany z systemem kontroli dostępu (SKD), przez co informacje o zdrzeniach rejestrowanych w systemei SKD rozszerzają logikę zarządzania energią

 4. Możliwość nadzoru w jednym miejscu sprawności oraz parametrów pracy systemów technicznych w budynku. 

  • System IZE oferuje funkcjonalny panel operatorski pozwalający w zunifikowany sposób wyświetlić parametry pracy pdołączonych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, a tam, gdzie jest to racjonalne - również bezpośrednio sterować tymi urządzeniami.

 5. Możliwość gromadzenia i archiwizowania danych, przydatnych do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych.

 6. Możliwości bieżącego informowania wybranych osób o istotnych zdarzeniach w obiekcie, w tym o awariach.

 

 • ELASTYCZNOŚĆ - zastosowany w IZE metajęzyk sterowania pozwala na dopasowanie systemu do potrzeb użytkowników i najemców obiektu.

 • INNOWACYJNOŚĆ - istnieje możliwość wdrożenia systemu w modelu Internet of Things (IoT)

 • ADMINISTRACJA - system umożliwia harmonogramowanie scenariuszy użytkowania obiektu

 • OSZCZĘDNOŚĆ - system jest zorientowany na zmniejszenie zużycia energii, umożliwia także obniżenie kosztów infrastruktury elektrycznej

 • WSZECHSTRONNOŚĆ - system uwzględnia zainstalowane lokalne źródła energii, także odnawialne

 • PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO - oprogramowanie systemu zostało opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie Solwit SA

   

 1. System IZE działa w oparciu o dedykowane sterowniki automatyki, co pozwala na wprowadzenia optymalnego kosztowo sterowania obiektu. Niektóre części funkcjonalności takich systemów są wspólne z dostępnymi na rynku systemami BMS (Building Management System).

 2. System IZE może również bezpośrednio współpracować z wybranym przez inwestora systemem BMS, szczegóły takiego połączenia są elementem procesu wdrażania IZE.

 3. System IZE w swoim działaniu uwzględnia informacje z innych systemów, takich jak system kontroli dostępu lub system sygnalizacji ppoż.

 4. Architektura system IZE pozwala na jego implementację w zarówno bezpośrednio środowisku IT klienta oraz modelu IoT (Internet of Things), co obniża koszty serwisowania systemu

Bezpieczeństwo w procesie wdrożenia

 • Wdrożenie systemu IZE jest elastycznym procesem dopasowanym do potrzeb klienta i wykorzystującym w dużym stopniu opracowane przez specjalistów Solweny zaawansowane metody sterowania.

 • Przebieg wdrożenia przebiega wedłu planu opracowanego wspólnie z klientem i uwzględniającego fazy inwestycji obiektu.

Bezpieczeństwo techniczne

 • Wymogi bezpieczeństwa użytkowania systemu IZE są kluczowymi kryteriami zarówno uwzględnianym zarówno na etapie tworzenia samego systemu jak i jego wdrożenia.

 • System IZE zapewnia bieżące monitorowanie pracy dołączonych do systemu urządzeń oraz informuje użytkowników lub operatorów obiektu o awariach technicznych

 • Całościowy koszt posiadania systemów sterowania obejmuje również skutki potencjalnych awarii tekiech systemów.

 • System IZE zaprojektowany jest w sposób, który pozwala na funkcjonowanie obiektu również w sytuacji awarii tego systemu. Pomimo braku realizacji funkcji oszczedzania energii, użytkownicy będą mieli dostęp do większości funkcji technicznych obiektu zapewniających zwykły komfort użytkowania.

 • System IZE dokumentuje wszystkie zdarzenia związane z działaniami systemu oraz stany urządzeń, co pozwala na prześledzenie zarówno momentu wystąpienia awarii jak i zdarzeń taką awarię poprzedzających.

Bezpieczeństwo organizacyjne

 • Operator obiektu będzie w posiadaniu informacji o awarii natychmiast po jej wystąpieniu, co pozwoli na przystąpienie do usuwania awarii jeszcze przed zgłoszeniem problemu przez użytkownika.

 • Elementem bezpieczeństwa użytkowania systemu IZE jest odpowiednia dokumentacja użytkownika, prowadzone w trakcie wdrożenia szkolenia użytkowników oraz nadzór serwisowy nadz działaniem systemu.

 • System IZE pozwala nie tylko identyfikować wystąpienie awarii, ale rónież monitorowąć czas usuwania awarii oraz powiązane zdarzenia, co podnosi poziom bezpieczeństwa i obniża koszty użytkowania obiektu.

 • Informacje o wystąpieniu i usunięciu awarii mogą być przesyłane na bieżąco do użytkownika lub najemcy, co podnosi ich komfort korzystania z obiektu.

Oferta konsultacji technicznych

Aby zmaksymalizować oszczędności w zakresie energii, należy uwzględnić niezbędne rozwiązania techniczne możliwie wcześnie, najlepiej w fazie budowy lub modernizacji budynku.
Najbardziej skuteczne jest przyjęcie odpowiednich założeń na możliwie wczesnym etapie inwestycji lub modernizacji.

Naszym klientom proponujemy:

 • doradztwo techniczne ukierunkowane na dynamiczną optymalizację zużycia energii

 • usługi projektowe w zakresie systemów elektrycznych, sygnałowych i automatyki

O firmie

Solwena Sp. z o.o. powstała w 2016 roku w Gdańsku, jako spin-off Solwit SA - firmy z dużym doświadczeniem w tworzeniu i testowaniu rozwiązań informatycznych oraz w świadczeniu usług związanych
z oprogramowaniem dla Klientów różnych branż. Celem spółki Solwena jest implementacja opracowanej w Solwit  koncepcji IZE, początkowo dla budynków, później dla innych obiektów.